Aldente

-3

Ktoś bardzo pijany

-Mordo pijemy?
-Nie stary ty już jesteś Aldente
Wizerunek miasta