Aktywista miejski

5

Kiedyś po prostu bezpartyjny mieszkaniec miasta aktywnie uczestniczący w jego życiu politycznym. Obecnie słowo to zmieniło znaczenie i używane jest głównie w odniesieniu do członków tzw. ruchów miejskich, takich jak "Miasto Jest Nasze" czy "Zielone Mazowsze" - organizacji forsujących wizję miasta według radykalnych koncepcji duńskiego architekta Jana Gehla, które zdobyły dużą popularność.

Aktywista miejski w tym rozumieniu to osoba o bardzo silnie lewicowych poglądach na transport miejski. Domaga się eliminacji samochodów z przestrzeni publicznej, oczywiście dla dobra wspólnego. Pozbawieni aut mieszkańcy mieliby przymusowo przesiąść się w komunikację miejską lub dojeżdżać do pracy rowerem (przez cały rok). W niektórych miejscach w których występują (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź) aktywiści mają realny wpływ na władzę, bardzo skutecznie obniżając poziom życia ludności zwężeniami ulic czy celowym likwidowaniem miejsc parkingowych żeby utrudnić poruszanie się autem po mieście.

- Marek ostatnio zrobił się strasznie antysamochodowy. Używa nawet dziwnych określeń w stylu "blachosmrody", domaga się ich usunięcia z miasta, mówi że każdy może i powinien jeździć do pracy rowerem.
- Jeśli tak mówi to zapewne został miejskim aktywistą.
Wizerunek miasta