AL

-7

Skrót od słowa [url=Alternatywka], równie dobrze używany w liczbie mnogiej np. Alternatywki. Używany w głównie w komunikacji w internecie

-Czaisz jaką AL widziałem idą do szkoły?
-Nie gadaj xD
Wizerunek miasta