A potem ci się komputer wyłączył

101

Określenie stosowane na kogoś gdy mówi nam nieprawdziwe rzeczy.

- Tamten się na mnie sadził to dostał po mordzie.
- Taa, a potem ci się komputer wyłączył.
Wizerunek miasta