żydówka

-9

kasa samoobsługowa

Nie no, nie będziemy stali w tej kolejce. Dawaj do żydówki.
Wizerunek miasta