żulica

179

1. żeński odpowiednik żula
2. dziewczyny jeżdżące co sobotę na kluby w celu osiągnięcia stanu upojenia alkoholowego (zgon)

-Ej, spotykasz się z Martą?
-Daj spokój, to zwykła żulica.
Wizerunek miasta