Żółte papiery

83

Żółte papiery - to potocznie sytuacja gdy z powodu stwierdzenia choroby psychicznej podejrzana osoba może uniknąć kary ze względu na tzw. niepoczytalność.

Wizerunek miasta