Ściuchrany

3

Znoszony, zmęczony życiem, zniszczony

-Dzisiaj założę te spodnie,
-Nie zakładaj ich są ściuchrane.
Wizerunek miasta