Ścieżka

8

Jest to to samo, co kreska, czyli ułożony w podłużną, ale wąską, łatwą do wciągnięcia porcję, narkotyk w postaci proszku. Najczęściej jest to koka albo amfa.

- Sztachnij się! Masz tu ścieżkę.
Wizerunek miasta