Ściągnąć macha

-6

Wziąć dużego bucha z papierosa epapierosa czy bonga

Ty ale Jasiek bierze zachłanne machy
Wizerunek miasta