Łajcior

21

Potoczne nazewnictwo rapera White’a 2115

- kogo słuchasz najczęściej ?
- łajciora
Wizerunek miasta